CẬP NHẬT

apk mở rộng v1.2.7

v1.2.7

 • Fix lỗi ảnh 1 số nguồn truyện

 • Cài đặt:
  Chỉ cài 1 trong 2 apk dưới đây

  Cài xong nhớ thoát app mở lại.


v1.2.6

 • Thêm nguồn:
  Bảo Tàng Truyện LKD TT Manhua Rock Manhwa TV Truyện VN vlog Truyện cocoManHua Manga DIG Manga PK Manhwa 68

 • Fix lỗi ảnh 1 số nguồn truyện

 • Cài đặt:
  Chỉ cài 1 trong 2 apk dưới đây

  Cài xong nhớ thoát app mở lại.


v1.2.5

 • Thêm nguồn:
  Truyện Gì Hot

 • Fix lỗi ảnh:
  LxHentai

 • Cài đặt:
  Chỉ cài 1 trong 2 apk dưới đây

  Cài xong nhớ thoát app mở lại.


v1.2.2

 • Thêm 10 nguồn truyện:
  Q Manga Comics 24h Truyện Tranh 8 Say Truyện U Mê Truyện Manhwa Z V Comic Say Hentai Lx Hentai Hentai VN

 • Fix lỗi ảnh:
  Học Viện Truyện Tranh

 • Cài đặt:
  Chỉ cài 1 trong 2 apk dưới đây tuỳ theo nhu cầu sử dụng của bạn, mình không biết và không chịu trách nhiệm gì đâu nhé ^_^

  Cài xong nhớ thoát app mở lại.

Trang chủ